Runinskrifter.net

Vg 241C

Objektuppgifter:

Föremål:
Notflöte
Nyckelord:
flöte
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 1′ 59.5″12° 9′ 8.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64401901284260
SWEREF99TM
xy
6435953331864
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3318646435953
GeoHash
u62dhs95fm
GeoDNA
eaagcggatatggcggatgaac

Lokalisering:

Placering:
Göteborgs historiska museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lödöse, Spetalsfältet
Socken:
Sankt Peders socken
Härad:
Ale härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

1300-talet

Medeltid; 1300–1399

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Anställd vid SHM, 1996-01-18, SHM; SHM; 1996-01-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Kat nr 029 Mätdon, handtag av trä"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.