Runinskrifter.net

Vg 237

Objektuppgifter:

Föremål:
Tegelstensfragment
Nyckelord:
fragment, sten, tegel
Material:
Tegel
Nyckelord:
övrigt: tegel

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 1′ 59.4″12° 9′ 20.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64401751284450
SWEREF99TM
xy
6435940332054
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3320546435940
GeoHash
u62dhse7tm
GeoDNA
eaagcggatatggcggctgcca

Lokalisering:

Placering:
Göteborgs hist. mus. (Lödöse 1918:1407).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lödöse, Kroken 1:59, klostret
Socken:
Sankt Peders socken
Härad:
Ale härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

1200-talet

Medeltid; 1200–1299

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Anställd vid SHM, 1996-01-18, SHM; SHM; 1996-01-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Kat nr 024 Mätdon av trä"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: