Runinskrifter.net

Vg 235

Objektuppgifter:

Föremål:
Nätsänke/vävtyngd
Nyckelord:
sänke, vävtyngd, vävvikt
Material:
Täljsten
Nyckelord:
sten: steatit, sten, täljsten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 1′ 56.8″12° 9′ 15.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64401001284375
SWEREF99TM
xy
6435864331980
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3319806435864
GeoHash
u62dhs6x99
GeoDNA
eaagcggatatggcggtacaaa

Lokalisering:

Placering:
Lödöse museum (nr. 156).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lödöse, Kroken 1:22/16:1
Socken:
Sankt Peders socken
Härad:
Ale härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Anställd vid SHM, 1996-01-18, SHM; SHM; 1996-01-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Kat nr 024 Mätdon av trä"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: