Runinskrifter.net

Vg 213

Objektuppgifter:

Föremål:
Svarvat föremål
Nyckelord:
föremål
Material:
Älghorn
Nyckelord:
ben/horn: horn, älghorn

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 58.7″13° 39′ 12.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64753211374139
SWEREF99TM
xy
6472136421265
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4212656472136
GeoHash
u63snsq1mv
GeoDNA
eaagcggccgttgcgttaggcg

Lokalisering:

Placering:
SHM (18393:866)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Varnhems kloster
Socken:
Skarke (tidigare: Varnhems socken)
Härad:
Valle härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1200-talet

Medeltid; 1266–1299

Övriga anmärkningar:

Salberger (i: Västgötalitteratur 1988 s. 56ff) tolkar inskriften som 'Magnus Ho äger mig'.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Planritning från inventeringsbok (3)"@sv – 2019-01-11"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: