Runinskrifter.net

Vg 211

Objektuppgifter:

Föremål:
Träskål, stycke av
Nyckelord:
skål, stycke
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 23′ 11.1″13° 26′ 16.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64761301361550
SWEREF99TM
xy
6472793408674
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4086746472793
GeoHash
u63s1ucm84
GeoDNA
eaagcggccgggtctgacataa

Lokalisering:

Placering:
Västergötlands museum, Skara (nr. 86.506:256).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skara, kv. Borgmästaren (nu kv. Rådhuset)
Socken:
Skara
Härad:
Skånings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Inskriften består av initialer.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.