Runinskrifter.net

Vg 210

Även känd som L 1985.

Objektuppgifter:

Föremål:
Kyrkklocka
Nyckelord:
klocka
Material:
Malm
Nyckelord:
metall: malm

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 52.0″13° 8′ 46.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64761771344462
SWEREF99TM
xy
6472636391596
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3915966472636
GeoHash
u63k55uwxk
GeoDNA
eaagcggcatgttgacaacatc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Saleby kyrka
Socken:
Saleby socken
Härad:
Skånings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

1228

Medeltid; c 1228

Motsvarar objekt i KMR:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

TECKNING UR TORINS "VÄSTERGÖTLANDS RUNINSKRIFTER". – Welin, Sanfrid; 1954-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: