Runinskrifter.net

Vg 209

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 33′ 31.3″13° 30′ 22.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64951731366195
SWEREF99TM
xy
6491881413087
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4130876491881
GeoHash
u63t5k6cje
GeoDNA
eaagcggccgattatgtattcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Kinnevedums kyrka (Kinne-Vedum)
Socken:
Kinne-Vedums socken
Härad:
Kinne härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

latininskrift

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.