Runinskrifter.net

Vg 208

Objektuppgifter:

Föremål:
Bryne
Nyckelord:
bryne
Material:
Skiffer
Nyckelord:
sten: skiffer

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 37′ 31.5″13° 37′ 15.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65023791373114
SWEREF99TM
xy
6499165419916
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4199166499165
GeoHash
u63ttbqmz2
GeoDNA
eaagcggccgcatttttaatcc

Lokalisering:

Placering:
Västergötlands museum, Skara.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kyrkbacken
Socken:
Bredsäters socken
Härad:
Kinne härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Nonsens, runliknande tecken.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.