Runinskrifter.net

Vg 20

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 32′ 39.3″13° 4′ 4.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64945221340634
SWEREF99TM
xy
6490923387550
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3875506490923
GeoHash
u63m13eugp
GeoDNA
eaagcggcatagtgtactctgc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 32′ 45.0″13° 4′ 9.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64946961340710
SWEREF99TM
xy
6491098387624
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3876246491098
GeoHash
u63m13uwnx
GeoDNA
eaagcggcatagtgtcaacatt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västanåker
Socken:
Gösslunda socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Västanåker. Runsignum Vg 20"@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 1934-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: