Runinskrifter.net

Vg 2

Även känd som B 967, L 1331.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 42′ 22.6″13° 55′ 28.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65108501391000
SWEREF99TM
xy
6507846437689
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4376896507846
GeoHash
u63vuz5sce
GeoDNA
eaagcggcctcaaccattcgga

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 44′ 52.7″13° 53′ 53.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65155361389603
SWEREF99TM
xy
6512513436237
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4362376512513
GeoHash
u63yhq8rdw
GeoDNA
eaagcggccctggacgagacac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; Tidigare vid Torstenstorp, Ullervads socken.

Proveniens:

Plats:
Säby
Socken:
Berga socken
Härad:
Vadsbo härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Säby. Runsignum Vg 2"@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: