Runinskrifter.net

Vg 197

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 53′ 58.4″13° 28′ 42.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64218401362038
SWEREF99TM
xy
6418542409810
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4098106418542
GeoHash
u6396sq9ks
GeoDNA
eaagcggctgatacgttatgcg

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Dalums kyrka
Socken:
Dalums socken
Härad:
Redvägs härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Dalum kyrka. Runsignum Vg 198, Vg 197"@sv – Okänd, Jansson, Sven B F, Olson, Gillis"@sv; Okänd, Jansson, Sven B F, Olson, Gillis"@sv; 1941-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: