Runinskrifter.net

Vg 194

Även känd som L 1412.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 30′ 21.5″13° 7′ 42.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63787931339562
SWEREF99TM
xy
6375255387860
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3878606375255
GeoHash
u61r4sxu9b
GeoDNA
eaagcggtacatgcgtctctga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Herrekvarn
Socken:
Svenljunga socken
Härad:
Kinds härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg194 Svenljunga, Herrekvarn – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet; 1936-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: