Runinskrifter.net

Vg 192

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 34′ 24.7″13° 31′ 21.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63854531363434
SWEREF99TM
xy
6382194411638
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4116386382194
GeoHash
u61xe8yy4m
GeoDNA
eaagcggtcaacttgtcaccgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sörgården, Gölingstorp
Socken:
Nittorps socken
Härad:
Kinds härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Gölingstorp, runsten"@sv – Sjöbeck, Mårten"@sv; Sjöbeck, Mårten"@sv; 1950-09-04"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: