Runinskrifter.net

Vg 19

Även känd som L 1364.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 33′ 2.9″13° 4′ 58.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64952171341529
SWEREF99TM
xy
6491629388436
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3884366491629
GeoHash
u63m1dyejm
GeoDNA
eaagcggcatagttatcatacg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gösslunda kyrka
Socken:
Gösslunda socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Nonsens, eventuellt lönnskrift.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Teckning – Uppgift om fotograf saknas; Vänermuseet;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Gösslunda kyrka"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2021-04-21"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: