Runinskrifter.net

Vg 189

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 33′ 38.7″13° 11′ 44.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63847351343826
SWEREF99TM
xy
6381244392051
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3920516381244
GeoHash
u61rkq8g8y
GeoDNA
eaagcggtaccgaacgagtcaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lilla Svenstorp
Socken:
Länghems socken
Härad:
Kinds härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: