Runinskrifter.net

Vg 182

Även känd som Bautil 975, Liljegren 1403.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 2′ 43.9″13° 33′ 34.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64379291367395
SWEREF99TM
xy
6434686414972
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4149726434686
GeoHash
u63dhwcg9y
GeoDNA
eaagcggctatggcagactcaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Skattegården, Hög
Socken:
Norra Åsarps socken
Härad:
Redvägs härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

N. Åsarps sn. Runsten vid Backgården. –
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
N. Åsarps sn. Runsten vid Backgården. –
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten i Smula socken. – 1982-01-01
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: