Runinskrifter.net

Vg 18

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 33′ 2.3″13° 4′ 58.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64951981341526
SWEREF99TM
xy
6491609388433
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3884336491609
GeoHash
u63m1dydht
GeoDNA
eaagcggcatagttatcatatg

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gösslunda kyrka
Socken:
Gösslunda socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Gösslunda kyrka. Runsignum Vg 18"@sv – Faith-Ell, Harald, Okänd"@sv; Faith-Ell, Harald, Okänd"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: