Runinskrifter.net

Vg 177

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 57′ 30.5″13° 31′ 11.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64283171364713
SWEREF99TM
xy
6425047412406
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4124066425047
GeoHash
u639exhb8u
GeoDNA
eaagcggctgactcacggttga

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Humla gamla kyrka
Socken:
Humla socken
Härad:
Redvägs härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Gamla kyrkan. Runsignum Vg 177"@sv – Hellman, Gustaf Adolf, Faith-Ell, Harald"@sv; Hellman, Gustaf Adolf, Faith-Ell, Harald"@sv; 1932-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: