Runinskrifter.net

Vg 174

Även känd som B 957, L 1406.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 53′ 26.4″13° 27′ 52.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64208791361191
SWEREF99TM
xy
6417572408975
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4089756417572
GeoHash
u63966stth
GeoDNA
eaagcggctgatagctagcgca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Nöre
Socken:
Dalums socken
Härad:
Redvägs härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg174 Nöre"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-08"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: