Runinskrifter.net

Vg 172

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 56′ 2.1″13° 30′ 1.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64256211363472
SWEREF99TM
xy
6422338411198
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4111986422338
GeoHash
u639e4w9sc
GeoDNA
eaagcggctgactgatcgtgca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Storegården
Socken:
Blidsbergs socken
Härad:
Redvägs härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Storegården. Runsignum Vg 172"@sv – Ljungström, Claës Johan"@sv; Ljungström, Claës Johan"@sv; 1861-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: