Runinskrifter.net

Vg 171

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 55′ 36.2″13° 29′ 32.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64248351362967
SWEREF99TM
xy
6421547410703
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4107036421547
GeoHash
u639e10z94
GeoDNA
eaagcggctgactggaggccaa

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Blidsbergs kyrka
Socken:
Blidsbergs socken
Härad:
Redvägs härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Blidsbergs kyrka"@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 2021-04-20"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: