Runinskrifter.net

Vg 170

Även känd som L 1941.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 55′ 36.2″13° 29′ 32.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64248361362978
SWEREF99TM
xy
6421548410714
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4107146421548
GeoHash
u639e10ztk
GeoDNA
eaagcggctgactggaggccca

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Blidsbergs kyrka
Socken:
Blidsbergs socken
Härad:
Redvägs härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Blidsbergs kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Blidsbergs kyrka – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: