Runinskrifter.net

Vg 169

Även känd som L 1400.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Fp, RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 51′ 10.0″13° 18′ 4.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64170091351338
SWEREF99TM
xy
6413587399174
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3991746413587
GeoHash
u633nev8fj
GeoDNA
eaagcggcgtctgtacactggc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Svedjorna
Socken:
Södra Vings socken
Härad:
Ås härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Södra Vings socken. Runsten vid torpet Svedjorna Under Hökerum. –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Södra Vings socken. Runsten vid Svedjan, Hökerum. – Hultin, Erik;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Vg169 Svedjorna"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1997-04-28"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: