Runinskrifter.net

Vg 168

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 50′ 34.3″13° 16′ 50.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64159501350080
SWEREF99TM
xy
6412514397930
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3979306412514
GeoHash
u633n1yxhk
GeoDNA
eaagcggcgtctgggccacacg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Hökerum
Socken:
Södra Vings socken
Härad:
Ås härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Flyttad till urspr. plats 1960.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg168 Hökerum"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-08"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: