Runinskrifter.net

Vg 166

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 50′ 15.4″13° 16′ 51.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64153631350083
SWEREF99TM
xy
6411927397940
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3979406411927
GeoHash
u633n1nbqp
GeoDNA
eaagcggcgtctgggctgtttt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Södra Vings kyrkogård
Socken:
Södra Vings socken
Härad:
Ås härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Runföljden kafi placeras under Otolkade belägg i NRL, s. 299.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: