Runinskrifter.net

Vg 164

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 47′ 12.3″13° 5′ 2.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64101571338152
SWEREF99TM
xy
6406582386078
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3860786406582
GeoHash
u6329xz2m1
GeoDNA
eaagcggcgtgatcacccgttg

Lokalisering:

Placering:
Borås museum
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Gretlanda by
Socken:
Rångedala socken
Härad:
Ås härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1000-talet

Vikingatid; 1066–1099

Övriga anmärkningar:

latininskrift

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.