Runinskrifter.net

Vg 160

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 52′ 36.9″13° 17′ 46.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64197061351153
SWEREF99TM
xy
6416280398957
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3989576416280
GeoHash
u633q84jd2
GeoDNA
eaagcggcgtctatggtgagac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västergården, Väby
Socken:
Hällstads socken
Härad:
Ås härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Väby, Västergården. Runsignum Vg 160"@sv – Wallin, Ingegerd, Faith-Ell, Harald"@sv; Wallin, Ingegerd, Faith-Ell, Harald"@sv; 1936-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: