Runinskrifter.net

Vg 16

Även känd som B 969, L 1335.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 35′ 36.4″13° 53′ 59.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64983241389214
SWEREF99TM
xy
6495306436055
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4360556495306
GeoHash
u63vk69e7p
GeoDNA
eaagcggcctcgagcgattaat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Mellomgården, Frölunda
Socken:
Ekby socken (tidigare: Tidavads socken)
Härad:
Vadsbo härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Frölunda, Mellomgården. Runsignum Vg 16"@sv – Hadorph, Johan, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald, Bureus, Johannes, Säve, Per Arvid"@sv; Hadorph, Johan, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald, Bureus, Johannes, Säve, Per Arvid"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: