Runinskrifter.net

Vg 157

Även känd som Liljegren 1398.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 0′ 8.2″13° 5′ 4.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64341471339158
SWEREF99TM
xy
6430569386798
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3867986430569
GeoHash
u633cwzzub
GeoDNA
eaagcggcgtaaccatccccca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Storegården, Fröstorp
Socken:
Hovs socken
Härad:
Gäsene härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg157 Fröstorp – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-06
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg157 Fröstorp – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-05-09
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: