Runinskrifter.net

Vg 155

Även känd som L 1396.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 58′ 28.5″12° 39′ 52.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64321431314201
SWEREF99TM
xy
6428268361881
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3618816428268
GeoHash
u631b1ynkx
GeoDNA
eaagcggcggaaaggccaaatg

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hols kyrka
Socken:
Hols socken
Härad:
Kullings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten. Hol – Wille Ängermark;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid kyrkan. Hol – Wille Ängermark; 1964-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten Hols kyrka – Wille Ängermark; 1969-06-17
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten Hols kyrka – Wille Ängermark; 1969-06-17
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten Hols kyrka – Wille Ängermark; 1969-06-17
PD
URI | Kringla | Källa
Vg155 Hols kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1996-08-20"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: