Runinskrifter.net

Vg 155

Även känd som L 1396.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 58′ 28.5″12° 39′ 52.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64321431314201
SWEREF99TM
xy
6428268361881
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3618816428268
GeoHash
u631b1ynkx
GeoDNA
eaagcggcggaaaggccaaatg

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hols kyrka
Socken:
Hols socken
Härad:
Kullings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hol kyrka. Runsignum Vg 155"@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: