Runinskrifter.net

Vg 153

Även känd som L 1394.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 5′ 6.2″12° 58′ 19.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64436361332889
SWEREF99TM
xy
6439977380419
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3804196439977
GeoHash
u634rnjfh2
GeoDNA
eaagcggcgattcaatgttctg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fölene kyrkogård
Socken:
Fölene socken
Härad:
Kullings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fölene socken, runsten. –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runstenar vid kyrkan –
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid kyrkan –
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten Fölene – 1969-04-17
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: