Runinskrifter.net

Vg 150

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 12′ 59.9″12° 25′ 27.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64597681301345
SWEREF99TM
xy
6455721348703
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3487036455721
GeoHash
u62g4wp0w0
GeoDNA
eaagcggatcatgcatttggtc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skattegården, Velanda
Socken:
Väne-Åsaka socken
Härad:
Väne härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.


CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Vg150 Velanda – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vg150 Velanda – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC BY
URI | Kringla | Källa
Väne Åsaka sn. Runsten vid Velanda. Kritad av F. Noren. –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Målning av textskylt vid Velandastenen. – 1963-01-01
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten Velanda – 1969-04-18
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten Velanda – 1969-04-18
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten Velanda – 1969-04-18
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten Velanda – 1969-04-18
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten Velanda – 1969-04-18
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten Velanda – 1969-04-18
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten Velanda – 1969-04-18
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten Velanda – 1969-04-18
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten Velanda – 1969-04-18
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Vg150 Velanda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vg150 Velanda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vg150 Velanda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vg150 Velanda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vg150 Velanda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vg150 Velanda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vg150 Velanda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vg150 Velanda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-23
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: