Runinskrifter.net

Vg 150

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 12′ 59.9″12° 25′ 27.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64597681301345
SWEREF99TM
xy
6455721348703
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3487036455721
GeoHash
u62g4wp0w0
GeoDNA
eaagcggatcatgcatttggtc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skattegården, Velanda
Socken:
Väne-Åsaka socken
Härad:
Väne härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Velanda, Skattegården. Runsignum Vg 150"@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: