Runinskrifter.net

Vg 149

Även känd som L 1359.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 4′ 45.5″13° 36′ 21.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64416001370250
SWEREF99TM
xy
6438388417781
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4177816438388
GeoHash
u63dmt582q
GeoDNA
eaagcggctatgccgatttggg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 3′ 28.0″13° 39′ 35.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64391001373361
SWEREF99TM
xy
6435927420920
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4209206435927
GeoHash
u63dqc4g53
GeoDNA
eaagcggctattattatgtcat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; Tidigare vid Grännarp, Vårkumla socken.

Proveniens:

Plats:
Åsakatorp
Socken:
Vartofta-Åsaka socken
Härad:
Vartofta härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vartofta-Åsaka. Runsten. – Falbygdens museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Vartofta-Åsaka. Runsten. – Falbygdens museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Vartofta-Åsaka. Runsten. – Falbygdens museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runstensfragment på Jungfrukullen. /En runa felritad/. –
PD
URI | Kringla | Källa
Vartofta-Åsaka. Baksida av runsten. – Falbygdens museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Vartofta-Åsaka. Runsten. – Falbygdens museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Vartofta-Åsaka. Runsten. – Falbygdens museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Vartofta-Åsaka. Runsten. – Falbygdens museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Åsakatorp. Runsignum Vg 149"@sv – Sundholm, O, Faith-Ell, Harald"@sv; Sundholm, O, Faith-Ell, Harald"@sv; 1935-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: