Runinskrifter.net

Vg 147 †

Även känd som L 1691.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 6′ 50.4″13° 37′ 31.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64454251371526
SWEREF99TM
xy
6442226419011
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4190116442226
GeoHash
u63dw53dx1
GeoDNA
eaagcggctatcggaagctatc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Slöta kyrka
Socken:
Slöta socken
Härad:
Vartofta härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

1100-talet

Medeltid; 1100–1199

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: