Runinskrifter.net

Vg 146 †

Även känd som L 1638.

Objektuppgifter:

Föremål:
Kistformad gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 6′ 50.1″13° 37′ 31.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64454171371526
SWEREF99TM
xy
6442218419011
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4190116442218
GeoHash
u63dw53dph
GeoDNA
eaagcggctatcggaagctatt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Slöta kyrka
Socken:
Slöta socken
Härad:
Vartofta härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1100-talet

Medeltid; 1166–1199

Motsvarar objekt i KMR:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg146 Slöta kyrka – Fotograf, Okänd; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: