Runinskrifter.net

Vg 142

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Liljesten av sandsten
Nyckelord:
sten: liljesten av sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 5′ 6.7″13° 44′ 18.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64420101378085
SWEREF99TM
xy
6438892425607
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4256076438892
GeoHash
u63f2w5fze
GeoDNA
eaagcggctcggacagtttctc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 12′ 4.3″17° 51′ 15.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65662471617070
SWEREF99TM
xy
6565944662990
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6629906565944
GeoHash
u6s8y31pby
GeoDNA
eaagctagtgtcagtagtaaaa

Lokalisering:

Placering:
SHM (11508)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Näs kyrkogård
Socken:
Näs socken
Härad:
Vartofta härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

1200-talet

Medeltid; 1200–1299

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Näs kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Näs kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Näs kyrka – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Vg142 Näs kyrka – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2018-10-13
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: