Runinskrifter.net

Vg 137

Även känd som B 978, L 1356.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 4′ 16.4″13° 30′ 5.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64409051364067
SWEREF99TM
xy
6437620411610
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4116106437620
GeoHash
u63d75x93g
GeoDNA
eaagcggctagtcgaccttgag

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 4′ 1.1″13° 29′ 7.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64404661363091
SWEREF99TM
xy
6437170410640
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4106406437170
GeoHash
u63d6fg8wt
GeoDNA
eaagcggctagtatcgcctgtc

Lokalisering:

Placering:
Vid Alarp
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sörby
Socken:
Kinneved (tidigare: Kinneve socken)
Härad:
Frökinds härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenen vid Sörby gästgivaregård (förr vid Alarp). År 1935 Återflyttad till Alarp. –
PD
URI | Kringla | Källa
Alarpstenen på sin plats vid Sörbybron. (1862-1935). –
PD
URI | Kringla | Källa
Föreslagen plats för återuppresande av runstenen vid Alarp. Ett alternativ som ej godkändes. –
PD
URI | Kringla | Källa
Alarpsstenen på plats. – 1935-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Alarpsstenen utanför Sörby gästgivargård, före flyttningen åter till Alarp. – 1935-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Alarpsstenen. Runstenen efter restaureringen. – 1935-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Alarpstenen under restaureringsarbetet våren 1935, flyttad från Sörby och här reses på sin ursprungliga plats. – 1935-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten, Alarp efter restaureringen våren 1935. Runstenen återflyttad från Sörby gästgivaregård och rest vid Alarp 1935. – 1935-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Alarpsstenen. Denna runsten var sedan 1862 placerad vid Sörby gästgivaregård. Här efter flyttningen och restaureringen vid Alarp våren 1935. – 1935-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Alarpsstenen. Runstenen återflyttad från Sörby gästgivaregård. – 1935-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Sörby. Runsignum Vg 137"@sv – Okänd, Christofersson, Ulf"@sv; Okänd, Christofersson, Ulf"@sv; 1935-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: