Runinskrifter.net

Vg 133

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 9′ 34.0″13° 29′ 0.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64507651363336
SWEREF99TM
xy
6447465410762
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4107626447465
GeoHash
u63dfgd776
GeoDNA
eaagcggctagcatcacggcat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Skyberg
Socken:
Marka socken
Härad:
Vilske härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten vid Skyberg efter resningen 30-10-1934. Thurir sighu sunra, sthi stin thisi aftir. Suna bruther sin "Audurs ? reste denna sten efter Sune sin bror". – 1934-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Skyberg. Runsignum Vg 133"@sv – Svensson, H, Faith-Ell, Harald"@sv; Svensson, H, Faith-Ell, Harald"@sv; 1934-01-01"@sv

URI
Runsten vid Skyberg före resningen den 13-10-1934. Sedd från öster. – Svensson, Hilding; 1934-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Skyberg i Marka socken. Thurir sighu sunra, sthi stin thisi aftir. Suna bruther sin = "Audurs ? reste denna sten efter Sune sin bror". – Svensson, Hilding; 1934-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Resningen av stenen den 13-10-1934. Foto från öster. Foto Hilding Svensson eller Einar Magnusson. – Svensson, Hilding; 1934-10-13
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Skyberg i Marka socken. Thurir sighu sunra, sthi stin thisi aftir. Suna bruther sin "Audurs ? reste denna sten efter Sune sin bror". – 1938-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Hilding Svensson vid runstenen vid Skyberg i Marka socken. "Thurir sighu sunra, sthi stin thisi aftir Suna bruther sin" = Audurs ? reste denna sten efter Sune sin bror. – 1938-08-28
PD
URI | Kringla | Källa
Marka runsten. – Falbygdens museum; 1975-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Marka runsten. – Falbygdens museum; 1975-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: