Runinskrifter.net

Vg 132

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av kistlocksformad gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 9′ 31.8″13° 28′ 51.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64507011363186
SWEREF99TM
xy
6447400410613
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4106136447400
GeoHash
u63dfg2x8y
GeoDNA
eaagcggctagcatcagacaaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Marka kyrkogård
Socken:
Marka socken
Härad:
Vilske härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1100-talet

Medeltid; 1166–1199

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.