Runinskrifter.net

Vg 13

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 40′ 17.6″13° 49′ 8.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65071591384775
SWEREF99TM
xy
6504083431512
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4315126504083
GeoHash
u63vf2yf89
GeoDNA
eaagcggcctacagttcatcga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nolgården, Karleby
Socken:
Leksbergs socken
Härad:
Vadsbo härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg13 Karleby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vg13 Karleby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vg13 Karleby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vg13 Karleby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vg13 Karleby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vg13 Karleby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Vg13 Karleby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-16
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: