Runinskrifter.net

Vg 125

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 14′ 22.4″12° 52′ 24.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64610811327835
SWEREF99TM
xy
6457350375160
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3751606457350
GeoHash
u635kfnjzq
GeoDNA
eaagcggcgacgatcttgagcc

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Södra Kedums kyrka
Socken:
Södra Kedums socken
Härad:
Barne härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Södra Kedums kyrka"@sv – Ullenius, Gunnar"@sv; Ullenius, Gunnar"@sv; 2021-04-22"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: