Runinskrifter.net

Vg 124

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 13.2″12° 53′ 1.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64663361328661
SWEREF99TM
xy
6462612375923
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3759236462612
GeoHash
u635t4vdk1
GeoDNA
eaagcggcgacatgatactatg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ryda kyrka
Socken:
Ryda socken
Härad:
Barne härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ryda kyrka. Runsignum Vg 124"@sv – Roland, Anders, Hellman, Gustaf Adolf, Faith-Ell, Harald"@sv; Roland, Anders, Hellman, Gustaf Adolf, Faith-Ell, Harald"@sv; 1919-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: