Runinskrifter.net

Vg 122

Även känd som Liljegren 1385.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 9′ 32.6″12° 48′ 27.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64522911323565
SWEREF99TM
xy
6448515370998
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3709986448515
GeoHash
u634g7w1n8
GeoDNA
eaagcggcgagccgcccgggct

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 20.6″13° 29′ 20.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64651841364152
SWEREF99TM
xy
6461885411405
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4114056461885
GeoHash
u63edgnq3c
GeoDNA
eaagcggctaacgtcctgacgg

Lokalisering:

Placering:
Vid Dagsnäs, Bjärka sn.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Abrahamstorp
Socken:
Barne-Åsaka socken
Härad:
Barne härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: