Runinskrifter.net

Vg 12

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 40′ 33.3″13° 48′ 26.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65076651384113
SWEREF99TM
xy
6504580430845
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4308456504580
GeoHash
u63vf1w7by
GeoDNA
eaagcggcctacaggccggcaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Storegården, Hindsberg
Socken:
Leksbergs socken
Härad:
Vadsbo härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hindsberg, Storegården. Runsignum Vg 12"@sv – Ljungström, Claës Johan, Faith-Ell, Harald"@sv; Ljungström, Claës Johan, Faith-Ell, Harald"@sv; 1869-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: