Runinskrifter.net

Vg 119

Även känd som L 1379.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 20′ 49.3″12° 50′ 19.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64731351326317
SWEREF99TM
xy
6469378373499
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3734996469378
GeoHash
u635ujub54
GeoDNA
eaagcggcgacaaagcaattgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sparlösa kyrka
Socken:
Sparlösa socken
Härad:
Viste härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

800-talet (§E 1000-talet)

Vikingatid; 800–1099

Övriga anmärkningar:

Sida §E är senare tillfogad på 1000-t.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sparlösastenen. –
PD
URI | Kringla | Källa
Fornminnen. Runinskrifter. Sparlösa, kyrkogården. Vänstra sidan. Ristningen ifylld med färg. Vg 119, pl 92,98. –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hallbäck, Dan-Axel; 1969-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Hallbäck, Dan-Axel; 1969-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Hallbäck, Dan-Axel; 1969-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Hallbäck, Dan-Axel; 1969-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Hallbäck, Dan-Axel; 1969-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Hallbäck, Dan-Axel; 1969-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Hallbäck, Dan-Axel; 1969-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Hallbäck, Dan-Axel; 1969-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Hallbäck, Dan-Axel; 1969-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Hallbäck, Dan-Axel; 1969-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Till den här platsen kommer Sparlösastenen att flyttas och blir då inbyggd och kommer under tak eftersom luftföroreningar, vind och vatten är på väg att förstöra den. – Hagberg, Ulf-Erik; 1980-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sparlösastenen på Sparlösa kyrkogård. – Hagberg, Ulf-Erik; 1980-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sparlösastenen flyttad o ska här bli inbyggd och komma under tak eftersom luftföroreningar, vind och vatten är på väg att förstöra den. – Hagberg, Ulf-Erik; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hagberg, Ulf-Erik; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sparlösastenen flyttad o ska här bli inbyggd och komma under tak eftersom luftföroreningar, vind och vatten är på väg att förstöra den. – Hasselberg, Lars; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hagberg, Ulf-Erik; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sparlösastenen flyttad o ska här bli inbyggd och komma under tak eftersom luftföroreningar, vind och vatten är på väg att förstöra den. – Hasselberg, Lars; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sparlösastenen flyttad o ska här bli inbyggd och komma under tak eftersom luftföroreningar, vind och vatten är på väg att förstöra den. – Hagberg, Ulf-Erik; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sparlösastenen flyttad o ska här bli inbyggd och komma under tak eftersom luftföroreningar, vind och vatten är på väg att förstöra den. – Hagberg, Ulf-Erik; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sparlösastenen flyttad o ska här bli inbyggd och komma under tak eftersom luftföroreningar, vind och vatten är på väg att förstöra den. – Hasselberg, Lars; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sparlösastenen flyttad o har bliviti inbyggd och kommit under tak eftersom luftföroreningar, vind och vatten var på väg att förstöra den. – Hasselberg, Lars; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sparlösastenen flyttad o ska här bli inbyggd och komma under tak eftersom luftföroreningar, vind och vatten är på väg att förstöra den. – Sigsjö, Ragnar; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hagberg, Ulf-Erik; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sparlösastenen flyttad o ska här bli inbyggd och komma under tak eftersom luftföroreningar, vind och vatten är på väg att förstöra den. – Sigsjö, Ragnar; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sparlösastenen flyttad o ska här bli inbyggd och komma under tak eftersom luftföroreningar, vind och vatten är på väg att förstöra den. – Hasselberg, Lars; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sparlösastenen flyttad o ska här bli inbyggd och komma under tak eftersom luftföroreningar, vind och vatten är på väg att förstöra den. – Hasselberg, Lars; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hasselberg, Lars; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hagberg, Ulf-Erik; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sparlösastenen flyttad o ska här bli inbyggd och komma under tak eftersom luftföroreningar, vind och vatten är på väg att förstöra den. – Hasselberg, Lars; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sparlösastenen flyttad o ska här bli inbyggd och komma under tak eftersom luftföroreningar, vind och vatten är på väg att förstöra den. – Hasselberg, Lars; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hagberg, Ulf-Erik; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sparlösastenen flyttad o ska här bli inbyggd och komma under tak eftersom luftföroreningar, vind och vatten är på väg att förstöra den. – Hasselberg, Lars; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sparlösastenen flyttad o ska här bli inbyggd och komma under tak eftersom luftföroreningar, vind och vatten är på väg att förstöra den. – Hasselberg, Lars; 1982-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sparlösastenen i sin inbyggnad med skydd för luftföroreningar, vind och vatten som var på väg att förstöra den. – Hasselberg, Lars; 1983-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sparlösa kyrka. Runsignum Vg 119"@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: