Runinskrifter.net

Vg 116

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 33.7″12° 46′ 6.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64672721321934
SWEREF99TM
xy
6463467369189
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3691896463467
GeoHash
u635decewu
GeoDNA
eaagcggcgaacgtaaactacc

Lokalisering:

Placering:
På ödekyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hyringa kyrka
Socken:
Hyringa socken
Härad:
Viste härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hyringa kyrka. Runsignum Vg 116"@sv – Hallbäck, D A, Säve, Per Arvid, Faith-Ell, Harald"@sv; Hallbäck, D A, Säve, Per Arvid, Faith-Ell, Harald"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: