Runinskrifter.net

Vg 115

Även känd som Bautil 950, Bautil 993, Liljegren 1383.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Fp, Pr1.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 20′ 8.1″12° 41′ 27.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64722511317610
SWEREF99TM
xy
6468391364808
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3648086468391
GeoHash
u635bg9jrf
GeoDNA
eaagcggcgaaaatcaatagct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stora Västölet
Socken:
Tengene socken
Härad:
Viste härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg115 Grästorp – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-17
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg115 Grästorp – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-17
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg115 Grästorp – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-17
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg115 Grästorp – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-17
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: