Runinskrifter.net

Vg 113

Även känd som L 1380.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 20′ 6.8″12° 41′ 59.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64721871318131
SWEREF99TM
xy
6468333365329
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3653296468333
GeoHash
u635bgxg20
GeoDNA
eaagcggcgaaaatcccttcag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lärkegapet, Töfta
Socken:
Bjärby socken
Härad:
Viste härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg13 Karleby"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1995-05-16"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: