Runinskrifter.net

Vg 112

Även känd som B 951, L 1372.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 26.9″12° 39′ 38.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64766251316039
SWEREF99TM
xy
6472743363186
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3631866472743
GeoHash
u63h04ejyt
GeoDNA
eaagcggcagggggagctagcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ås kyrka
Socken:
Ås socken
Härad:
Åse härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ås kyrka. Runsignum Vg 112"@sv – Hadorph, Johan, Törnevall, Petrus, Faith-Ell, Harald, Okänd, Johansson, Erik L, Brenner, Elias, Säve, Per Arvid"@sv; Hadorph, Johan, Törnevall, Petrus, Faith-Ell, Harald, Okänd, Johansson, Erik L, Brenner, Elias, Säve, Per Arvid"@sv; 1669-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: