Runinskrifter.net

Vg 11

Även känd som Bautil 971, Liljegren 1330.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 40′ 59.6″13° 48′ 49.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65084681384500
SWEREF99TM
xy
6505388431222
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4312226505388
GeoHash
u63vf6fyd9
GeoDNA
eaagcggcctacagcgcaccgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Leksbergs backe
Socken:
Leksbergs socken
Härad:
Vadsbo härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg11 Leksberg – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-16
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg11 Leksberg – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-16
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg11 Leksberg – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-16
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg11 Leksberg – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-16
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg11 Leksberg – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-16
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg11 Leksberg – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-16
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg11 Leksberg – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-16
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg11 Leksberg – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-16
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vg11 Leksberg – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-16
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: